Tre steg för kontakt

Steg 1: Kontaka personalen på förskolan

Om du eller ditt barn inte är nöjda med något på förskolan eller har synpunkter på verksamheten är det bra om du börjar med att ta kontakt med någon i personalen på förskolan.

Steg 2: Kontakta rektor

Om du upplever att du inte får hjälp eller stöd av personalen på förskolan så kan du kontakta rektorn. Det är rektorns ansvar att se till att verksamheten bedrivs med kvalitet och att barnen får det stöd de behöver. Det är också rektorn som fattar beslut om olika åtgärder.

Steg 3: Kontakta huvudman

Om problemet inte blir löst efter att du har pratat med rektorn för förskolan, kan du vända dig till huvudmannens styrelse. info@hedvigslundskyrkan.se