TRYGGHET GLÄDJE OCH SMÅ BARNGRUPPER

Förskolan har plats för 38 barn fördelade i 3 grupper med ca 12 barn i varje grupp.
Samtliga pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi arbetar nära barnen och har ett gott samarbete med vårnadshavarna.

Profil

Vår förskola har en hälsoprofil. Vi har en unik tillgång till idrottshall i samma byggnad och även vacker omkringliggande natur. Vi värnar om hela människans välbefinnande. Inom vår hälsoprofil arbetar vi särskilt med rörelse, naturupplevelser, musik, konst, kristna traditioner och med varje individs lika värde. Vi väljer ekologiskt och närpoducerat och har en vegetarisk måltid i veckan. Vi vill rusta barnen på vår förskola inför ett långt hälsosamt liv.

Vision

Inom vår verksamhet ska alla må bra, ha inflytande och känna glädje, trygghet och delaktighet, där det lustfyllda lärandet är en viktig del. Varje barn ska känna sig sedd och bekräftad och kunna se tillbaka på sin förskoletid med glädje. Du är värdefull!